Saygıdeğer meslektaşlarımız, bilim insanları, değerli sektör temsilcileri ve sanayiciler, tüm mermer ve doğal taş çalışanları;
 

Sizleri 13-14 Aralık 2019 tarihlerinde BURSA’da düzenlenecek olan Türkiye 10. Uluslararası Doğal Taş Kongresi ve Sergisi`ne (MERSEM 2019) davet etmekten mutluluk duyuyoruz.
 

Madencilik faaliyetlerinin ihracat anlamında en önemli kalemlerinden olan mermer ve doğal taş sektörü hem Türkiye’de hem Dünya’da gittikçe artan özel bir öneme sahiptir.
 

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 1995 yılından beri mermer sektöründeki gelişmelerin her yönüyle değerlendirilmesi için sempozyumlar düzenlemiş ve bu yıl MERSEM 2019 ile 10.’sunu düzenlemekten ve sizleri bu ayrıcalığı birlikte paylaşmaya çağırmaktan mutluluk duymaktadır.
 

Sektörel anlamda Türkiye’nin ve Dünya’nın en önemli etkinliklerinden olan Kongremizin, dünyanın ve ülkemizin çeşitli üniversitelerinden, kamu kurumlarından ve özel sektörden çok sayıda araştırmacı, yönetici, çalışan ve bilim insanının desteği ve katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
 

Bu Kongreyle tüm mermer ve doğal taş sektörü; doğal taş ocakçılığından fabrika işletmeciliğine, çevresel ve hukuksal işlemlerden, mimariye,  özellikle de katma değer yaratma anlamında özel öneme sahip tasarım işlerine kadar birçok konuda tartışılacak ve her yönüyle ele alınacaktır.
 

Ayrıca Kongre süresince mermer ve doğal taş madenciliği ile ilgili sorunlar, kaynakların verimli kullanımı, sürdürülebilir ve çevreci, daha fazla katma değer yaratacak mermer ve doğal taş madenciliği de hususen tartışılacaktır.
 

Bunun yanında, Kongre sırasında düzenlenecek olan sergide, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen makine, ekipman ve teknoloji üreticileri yer alacaktır.
 

Bu bağlamda, tüm bilimsel ve sektörel konuların ele alınmasının yanında Kongrenin temel amacı, Türkiye’de ve Dünya’da mermer ve doğal taş farkındalığını artırmak, Türk taşlarının tanıtılmasını sağlayarak farklı disiplinlerden gelen katılımcılar arasında yeni işbirliği fırsatlarının yaratılmasını sağlamaktır.
 

Sizleri, MERSEM 2019’da aramızda görmekten mutluluk duyacağız.
 

Doç. Dr. Murat YURDAKUL Ayhan YÜKSEL
Kongre Yürütme Kurulu Başkanı   Yönetim Kurulu Başkanı  
 

 

26 Temmuz 2019

Özetlerin Son Gönderilme Tarihi

18 Ekim 2019

Tam Metinlerin Son Gönderilme Tarihi

3 Kasım 2019

Hakem Görüşlerinin Yazarlara Bildirilme Tarihi

20 Kasım 2019

Düzeltilmiş Bildirilerin Son Gönderilme Tarihi